”Hvad er der i din skraldespand?” – overordnet sammensætning af affald i skraldespanden

Tallene stammer fra en affaldsanalyse foretaget i 2014. Affaldet stammede fra 10 nedgravede affaldscontainere i Aarhus midtby på 6 forskellige lokaliteter. Analysen viser den gennemsnitlige sammensætning af affald i ca. 350 husstande. Markeret med rød er de affaldstyper, der er placeret forkert i husholdningsaffaldet. Hvis du bevæger musen over en affaldstype, kan du desuden se, hvor denne type skulle være afleveret.

Tilbage
Logos